Informacje dla uczestników

Termin: 13-15 maja 2022 (piątek - niedziela)
Miejsce: Wydział Matematyki i Informatyki,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 4 w Poznaniu

Harmonogram:

Rejestracja:

rejestracji na konferencję oraz zgłoszenia plakatu/referatu należy dokonać w dziale Rejestracja. Aby zmienić dane, należy przysłać maila na adres konferencjaoblicze (małpa) gmail.com.

Referaty i plakaty:

zapraszamy chętne osoby do wygłoszenia referatu lub wykonania plakatu na wybrany temat dotyczący matematyki i informatyki teoretycznej, stosowanej, statystyki, szeroko pojętej analizy danych i uczenia maszynowego lub dydaktyki. Referat może trwać 25 lub 45 min; dodatkowo po każdym referacie uwzględnimy 5 minut na pytania do referenta. Obowiązują następujące zasady:

Zgłoszenia wraz z abstraktem należy przesłać najpóźniej do 15 kwietnia w dziale Rejestracja.

Do 30 kwietnia przedstawimy listę zakwalifikowanych referentów. Osoby, których referaty nie zostaną zakwalifikowane, a zrezygnują z udziału w konferencji, będą mogły ubiegać się o zwrot opłaty konferencyjnej.

Opłata konferencyjna:

Opłata konferencyjna wynosi (50 + 18*x) zł, gdzie x jest liczbą wykupionych obiadów. Pieniądze należy przelać na konto:
STOWARZYSZENIE KOMITETU ORGANIZACYJNEGO OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI STUDENTÓW MATEMATYKI “OBLICZE”
ul. Janowska 6
61-321 Poznań
Nr konta: 66 1750 0012 0000 0000 4002 2279
koniecznie wraz z tytułem przelewu "Oblicze 2022 - <imię i nazwisko uczestnika>".