KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA WYRAŻONEJ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
  2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest dr Justyna Baksalary (adres e-mail: iod@amu.edu.pl)
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji konferencji przewidzianej w dniach 14-16.05.2021;
  4. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez członków komitetu organizacyjnego konferencji.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, ani do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do miesiąca od zakończenia konferencji. Jednakże w przypadku publikacji pokonferencyjnej dane przechowywane będą do miesiąca od wydania tomu pokonferencyjnego. Po tym okresie dane zostaną trwale usunięte.
  7. W przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, podanego adresu e-mail w celu przesyłania informacji na temat innych konferencji naukowych organizowanych przez (tutaj nazwa koła naukowego etc.), adres ten zostanie zapisany w bazie wysyłkowej wykorzystywanej do przekazywania informacji o organizowanych konferencjach.
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w konferencji. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w konferencji.