Edycja 2014

Partnerzy i sponsorzy
Harmonogram
Abstrakty i materiały
Zdjęcia

W dniach 9-11 maja 2014 roku odbyła się pierwsza edycja Konferencji Oblicze. Konferencję zorganizowali studenci dwóch największych uczelni w Poznaniu – Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Politechniki Poznańskiej. Organizatorem konferencji było Koło Naukowe Matematyków UAM.

W przygotowanie konferencji zaangażowane były w szczególności następujące osoby:

Podczas konferencji wysłuchać było można 2 wykładów oraz 15 referatów, a także wziąć udział w sesji plakatowej. Pod koniec konferencji uczestnicy wybrali autorów najlepszych referatów i plakatów, którzy otrzymali nagrody ufundowane przez PWN.

Najlepsze referaty:

I miejsce – Mariusz Tobolski (UW) “Idea rozmaitości różniczkowej”
II miejsce – Justyna Tabor (UAM) “Grafy losowe a sieci społecznościowe”
III miejsce – Małgorzata Grzyb (UŁ) “Rozmaitości na temat rozmaitości”

Najlepsze plakaty:

I miejsce – Hanna Loch (PWr) “Macierze Losowe”
II miejsce -
Monika Grzeżułkowska (AP Słupsk) “Niewielkie zmiany cen”
oraz
Katarzyna Taczała i Dominika Kubijk (UAM) “O optymalnym zatrudnieniu”
III miejsce – Małgorzata Grzyb (UŁ) “Twierdzenie o przyjaźni”

Dziękujemy wszystkim i do zobaczenia za rok!