Edycja 2017 - Sesja licealna

W piątek 12 maja 2017 r. odbyła się sesja licealna. Poniżej umieszczono jej harmonogram oraz opis warsztatów.

Harmonogram

XVI LO (połowa grupy) VIII LO VII LO XVI LO (połowa grupy)
Warsztaty 1
Dylematy i strategie zwycięskie (D2)
Kolorowanki (A2-16) Macierze (A2-20) Logarytmy (A2-8)
Warsztaty 2 Logarytmy (A2-8) Kolorowanki (A2-16) Macierze (A2-20)
Warsztaty 3 Macierze (A2-20) Bajki kombinatoryczne (A2-16) Origami (A2-5)
Dylematy i strategie zwycięskie (D2)
Warsztaty 4 Logarytmy (A2-8) Origami (A2-5) Bajki kombinatoryczne (A2-16)

11.55-13.20 – Wykład “Prywatność i bezpieczeństwo w Internecie”

 

Opisy warsztatów:

“Macierze – krótki wstęp”
Prowadząca: Lidia Mirota
Czas trwania: 45 minut

Macierze są obiektami użytecznymi w praktycznie każdej dziedzinie matematyki. Na studiach związanych z matematyką wykorzystuje się je bardzo często. Warsztat zapozna uczestników z podstawowymi pojęciami dotyczącymi macierzy, sposobem ich zapisu, własnościami oraz działaniami, które można na nich wykonywać. Dzięki temu każdy, kto zdecyduje się podjąć studia matematyczne lub pokrewne, zyska pewną intuicję, a macierze nie będą mu się jawić jako coś strasznego i nieznanego. Treści poruszane podczas warsztatu: -pojęcie macierzy i jej oznaczenia, -pojęcie macierzy jednostkowej, diagonalnej, symetrycznej, -dodawanie macierzy, mnożenie macierzy przez skalar, transpozycja, -mnożenie dwóch macierzy, -pojęcie wyznacznika macierzy (obliczanie dla macierzy 2×2 i 3×3), -pojęcie macierzy odwrotnej, obliczanie macierzy odwrotnej 2×2.

“Zastosowania logarytmów”
Prowadzący: Piotr Berda
Czas trwania: 45 minut

Wynalazek logarytmu usprawnił pracę astronomów, pozwolił także na łatwiejsze zapisywanie rachunków. Podczas zajęć opowiemy o ich zastosowaniach – w naukach ścisłych oraz humanistycznych oraz poszukamy ich w matematyce trochę bardziej teoretycznej.

“Origami”
Prowadząca: Aleksandra Polcyn
Czas trwania: 45 minut

Na warsztatach nauczymy się składać serce metodą origami (design Bolesław Gargol) oraz popracujemy w kilkuosobowych zespołach nad złożeniem prostych brył matematycznych.

“Bajki (kombinatoryczne)”
Prowadzący: mgr Rafał Bystrzycki
Czas trwania: 45 minut

Tytułowe “bajki” to bardzo skuteczna metoda dowodzenia tożsamości kombinatorycznych. Polega ona na przypisaniu obu stronom równości interpretacji jako różnych sposobów wyliczenia tej samej wielkości i pozwala dowieść większości ważnych w kombinatoryce wzorów. Dzięki rozrywkowemu aspektowi dowodów są one łatwiejsze do zapamiętania.

“Kolorowanki (i niezmienniki)”
Prowadzący: mgr Rafał Bystrzycki
Czas trwania: 45 minut

W czasie warsztatów będziemy rozważać łamigłówki w rodzaju pytań: czy daną planszę można pokryć klockami podanych kształtów? Właściwe rozwiązanie doprowadzi nas do pojęcia niezmiennika – bardzo ważnego w matematyce. W przypadku problemów z pokrywaniem planszy wskazanie niezmiennika będzie wymagało tytułowych kolorowanek.

“Dylematy i zwycięskie strategie”
Prowadzące: mgr Eliza Jackowska i mgr Katarzyna Taczała
Czas trwania: 90 minut (2x 45 minut)

Wykład: Prywatność i bezpieczeństwo w Internecie
Prowadzący: Arkadiusz Wieczorek, Kuba Orlik
Czas trwania: 60 minut + 30 minut na pytania

Ile wiedzą o nas firmy, z których usług korzystamy na co dzień? Jak utrudnić śledzenie naszej aktywności w Internecie? “Okno Incognito” to często za mało. Na tym wykładzie zapoznacie się z wieloma sposobami, w jakie naruszana jest prywatność użytkowników Sieci oraz jakie są tego konsekwencje dla przyszłości technologii.