Edycja 2019

Partnerzy i sponsorzy
Komisja Naukowa
Harmonogram
Sesja licealna

W dniach 10-12 maja 2019 odbyła się szósta edycja konferencji Oblicze. Tym razem mieliśmy okazję wysłuchać 42 referatów oraz zobaczyć 17 plakatów. W sumie w konferencji wzięło udział około 110 osób. Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom, sponsorom i wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie konferencji!

Nagrodzeni w konkursie referatów i plakatów:

Referaty:
1. Filip Przybycień, Synteza Dźwięku a Fraktale
2. Marcin Oczko, Grupy grafów i grafy grup
3. Zuzanna Wiśniewska, Drzewa decyzyjne – skąd one wiedzą, jak podejmować decyzje
Wyróżnienie: Jacek Marchwicki, Funkcje kardynalne zbiorów osiągalnych

Plakaty:
1.Marta Kimsa, Czy w chaosie może kryć się porządek?
2. ex aequo:
Aleksandra Rzeczyca, Anna Surdyka, Problemy milenijne
oraz
Greta Kielek, Łukasz Kochańczyk, Krótka historia długich powtórzeń

Najlepsze plakaty i wyróżniony referat otrzymują nagrody ufundowane przez PWN oraz Wolfram. Trzej najlepsi referenci otrzymają dodatkowo bon na książki ufundowane przez EMS. Zwycięzcą konkursu firmy OLX został Jacek Kurek.

Za pomoc w organizacji dziękujemy:

Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie Oblicze oraz Koło Naukowe Matematyków UAM. W powstanie konferencji zaangażowani byli:

ORGANIZATORZY:

POMOCNICY:

Książeczka z abstraktami