Edycja 2020

Harmonogram
Sesja posterowa

Podsumowanie

Konferencja 2020 odbyła się w dniach 15-17 maja 2020. Tym razem, z powodu epidemii koronawirusa, konferencja odbyła się zdalnie, za pośrednictwem platformy Discord. Wzięło w niej udział ponad 50 studentów matematyki z całej Polski. Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Matematyki "Oblicze" oraz Koło Naukowe Matematyków UAM. W ciągu tych trzech dni uczestnicy mieli możliwość wysłuchania 20 referatów z najróżniejszych dziedzin matematyki, a także wzięcia udziału w sesji plakatowej.
Na zakończenie konferencji uczestnicy wybrali najlepsze zaprezentowane referaty oraz plakaty. Oto lista zwycięzców:

Najlepsze referaty:

I miejsce - ex aequo: Dalszych miejsc nie przyznano.

Najlepsze plakaty:

Organizatorzy

W przygotowanie konferencji zaangażowane były w szczególności następujące osoby:

Sponsorzy

Za wsparcie konferencji dziękujemy: