Edycja 2021

Harmonogram
Sesja posterowa
Sponsorzy

Podsumowanie

Konferencja 2021 odbyła się w dniach 14-16 maja 2021. Po raz kolejny, z powodu epidemii koronawirusa, konferencja odbyła się zdalnie, za pośrednictwem platformy Discord. Wzięło w niej udział ponad 50 studentów matematyki z całej Polski. Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Matematyki "Oblicze" oraz Koło Naukowe Matematyków UAM. W ciągu tych trzech dni uczestnicy mieli możliwość wysłuchania 20 referatów z najróżniejszych dziedzin matematyki, a także wzięcia udziału w sesji plakatowej.
Na zakończenie konferencji uczestnicy wybrali najlepsze zaprezentowane referaty oraz plakaty.

Najlepszym plakatem tegorocznej edycji został:

Natomiast w konkursie na najlepszy referat wyróżniliśmy trzy miejsca:
  1. Filip Turoboś - Zbiory bardzo mocno miary zero,
  2. Michał Skiba, Aleksandra Rzeczyca - Uczniowie w \(\theta\beta\ell\iota\)c\(\mathbb{Z}\)u niestandardowych problemów geometrii szkolnej,
  3. Patryk Prewendowski - Funkcja \(\zeta\) Riemanna i liczby pierwsze,
    ex aequo Mateusz Lichman - Zbiory analityczne nie muszą być dziwne,
    ex aequo Błażej Żmija, Piotr Miska - O pewnych uogólnieniach liczb nieporządków i związkach pomiędzy nimi.


W przygotowanie konferencji zaangażowane były w szczególności następujące osoby: