Sponsorzy

Konferncję Oblicze wspiera Wolfram Research. Na dziesięciu uczestników czekają roczne subskrybcje na Mathematicę oraz Wolfram | Alpha Pro.


Konferncję Oblicze wspiera Polska Akademia Umiejętności. Ufundowała ona książki o tematyce sicie neuronowych dla piętnastu uczestników.


Konferncję Oblicze wsparło również Polskie Towarzystwo Matematyczne. Ufundowała nagrody w postaci książek o łącznej wartości 500zł.