Sponsorzy

Sponsorem konferencji Oblicze jest AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.


Konferncję Oblicze wspiera Wolfram Research. Na dziesięciu uczestników czekają roczne subskrybcje na Mathematicę oraz Wolfram | Alpha Pro


Konferencję Oblicze wsparł również Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Matematycznego.