Harmonogram 2023

05 maja

13:00 Początek rejestracji (Hol Główny)
13:50 Wspólne przejście na obiad (zbiórka przy głównym wejściu do WMI)
14:00 Obiad (Collegium Historicum)
15:40 Oficjalne rozpoczęcie konferencji (Aula A)
16:00 prof. UAM dr hab. Małgorzata Bednarska-Bzdęga
Wykład otwierający, "Teoria gier – poletko doświadczalne matematyków i informatyków" (Aula A)
17:15 Michał Pawlikowski (PŁ)
Ewolucje grafów (Aula A)18:00
Zuzanna Rygiewicz (UAM)
Logika relewantna a geometria rzutowa, czyli magia sama w sobie (Aula B)18:00
Filip Gawron, Krystian Gajdzica (UJ)
Krótka podróż przez uogólnione zbiory Sidona (Aula C)18:00
18:00 Przerwa kawowa (Klub Profesorski)
18:15 Anna Szymczyk (UAM)
Liczby Catalana (Aula A)18:40
Mateusz Lichman (PŁ)
Funkcje oddzielnie mierzalne, algebraizowalność i konstrukcje teoriomnogościowe (Aula B)18:40
Igor Białecki (UMK)
Kontinua rozwiązań okresowych autonomicznych układów hamiltonowskich (Aula C)18:40
18:45 Martyna Stawna (UAM)
Różne formy przedstawień twierdzeń (magicznych), a zrozumienie — wyniki badań projektu grantowego (Aula A)19:10
Stanisław Dombrowski (PG)
O funkcjach przyjmujących więcej niż jedną wartość i ich punktach stałych (Aula B)19:10
Seweryn Kopeć (PP)
Lekkie algorytmy kryptograficzne (Aula C)19:10
19:10 Przerwa kawowa (Klub Profesorski)
19:25 Patryk Jaśniewski (UW)
Po co komu liczydło? O strukturze blokowej grupy symetrycznej i hipotezie Nakayamy (Aula A)20:10
Julia Ścisłowska (UW)
Topologiczne czary w n-wymiarowym świecie (Aula B)20:10
Jakub Szmelter (UG)
Krótkie wprowadzenie w temat grup automorfizmów zwartych powierzchni Riemanna (Aula C)20:10
20:10 Integracja: Turniej Czwórmagiczny (20:30 Aula A) + Planszówki i pizza (Klub Profesorski)

06 maja

07:50 Śniadanie (Klub Profesorski)
08:20 Filip Jankowski (UAM)
Jak ścigać i być ściganym - czyli teoria gier w czasie ciągłym (Aula A)08:45
Marcin Ból (PK)
Zabawy z iksami i igrekami, czyli o tym, że pierścienie spełniające tożsamość x^3 = x są przemienne (Aula B)08:45
Magda Wójtowicz (UJ)
Magiczne przecięcia (jako grafy) (Aula C)08:45
08:50 Bartłomiej Bychawski (UJ)
Problem Waringa dla pierścieni liczbowych (Aula A)09:15
Stefan Nosek (PŁ)
Punkty stałe przez ciągi zbiorów (Aula B)09:15
Tymon Frelik (UW)
Oktoniony, wyjątkowe grupy Liego i toczenie sfer (Aula C)09:15
09:15 Przerwa kawowa (Klub Profesorski)
09:30 Michał Podlaszuk (PG)
Analiza jakościowa modelu neuronu Chialvo (Aula A)10:15
Jakub Jagiełła (UW)
Topologiczna K- teoria (Aula B)10:15
Adam Maskalaniec (UW)
Elektromagnetyzm jako U(1) wiązka główna (Aula C)10:15
10:20 Bartosz Szachniewicz (UWr)
Formy różniczkowe - jak łatwo rachować (Aula A)10:45
Paweł Przybyła (UW)
Topologia grup Liego i rozwłóknienie Hopfa (Aula B)10:45
Grzegorz Gromko (UJD)
Magicznie inne definicje wymiarów (Aula C)10:45
10:50 Michał Balicki (UŚ)
Dobór odpowiedniego systemu koordynatów do problemu przetwarzania trójwymiarowego modelu głowy (Aula A)11:35
Dawid Kapitan (UMCS)
O retrakcjach kul na sfery w przestrzeniach Banacha (Aula B)11:35
Szymon Smolarek (PŁ)
Złap je wszystkie, punkty stałe!!! (Aula C)11:35
11:35 Przerwa kawowa (Klub Profesorski)
11:50 Vladyslav Zveryk (UJ)
Jak skonstruować teorię kohomologii? (Aula A)12:35
Łukasz Gorczyca (UJ)
Obraz numeryczny macierzy (Aula B)12:35
Sara Kopczyńska (UŚ)
Twierdzenie Noether, czyli co łączy symetrie z zasadą zachowania energii (Aula C)12:35
12:35 Adam Przemysław Chojecki (PW)
Ewolucja - Optymalizacja w sytuacjach beznadziejnych (Aula A)13:00
Mikołaj Duch (UW)
W krainie różniczkowań, czyli o geometrii Poissona słów kilka (Aula B)13:00
Patryk Rela (UR)
Własności składki Orlicza w teorii użyteczności oczekiwanej (Aula C)13:00
13:05 Mikołaj Rosman (PG)
Okres 3 oznacza chaos - twierdzenie Szarkowskiego (Aula A)13:50
Alan Żeromski (PG)
Niemożliwy remis - o grze Hex i co na to Twierdzenie Brouwera? (Aula B)13:50
Bartosz Furmanek (UJ)
Wokół twierdzenia Ważewskiego (Aula C)13:50
14:00 Obiad (Collegium Historicum)
15:30 AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.
Rola statystyka w badaniach klinicznych (Aula A)
16:30 Sesja posterowa (Hol Główny)
17:30 Przerwa kawowa (Klub Profesorski)
17:45 Igor Hołowacz (PWr)
Ułamkowe równania różniczkowe (Aula A)18:30
Mateusz Kandybo (UWr)
Kilka słów o zszywaniu majtek - rozmaitości hiperboliczne (Aula B)18:30
Paweł Pielasa (UW)
Schematy i operacje na nich (Aula C)18:30
18:35 Ivan Spyrydonov (UJ)
Liczby nadrzeczywiste i gry kombinatoryczne (Aula B)19:20
-
-19:20
Leonard Sikorski (UG)
Jak ze zbioru punktów zrobić grupę? Arytmetyka krzywych hipereliptycznych (Aula C)19:20
18:45 Jakub Kamiński (UWr)
Spektralna Teoria Grafów (Aula A)19:20
21:00 Integracja (Cybermachina): Premierowy DJ set AleGoria – ΑΦΤεR-ΜατΗ, Karaoke (22:00), Planszówki

07 maja

08:45 Śniadanie (Klub Profesorski)
09:30 Karolina Stefańczyk (UWr)
Zarządzanie ryzykiem finansowym - hedging (Aula A)09:55
Dorota Mockiewicz (UKW)
Algorytm mrówkowy w problemie komiwojażera (Aula B)09:55
Krzysztof Niedojad (UJ)
Jak fiszkami opanować matematyczne zaklęcia? (Aula C)10:25
10:00 Łukasz Kamiński (UW)
Twierdzenie o minorach (Aula A)10:25
Damian Kayzer (UW)
Wiązka główna z koneksją główną, na przykładzie sfery zanurzonej w R^3 (Aula B)10:25
10:25 Przerwa kawowa (Klub Profesorski)
10:40 Patryk Nitkowski (PŁ)
Dowód twierdzenia o liczbach pierwszych (Aula A)11:25
Adam Konysz (UMK)
Problemy eliptyczne z osobliwościami na brzegu obszaru (Aula B)11:25
Patryk Topór (PG)
Ograniczenia indeksów punktów stałych na zwartych wielościanach (Aula C)11:25
11:30 Marek Jendernalik (PG)
Fraktale Łaciate (Aula A)12:15
Krzysztof Caban (PŁ)
Kody korekcyjne czyli porysowane płyty matematykom niestraszne (Aula B)12:15
Alexander Golys (UW)
Grupoidy Liego (Aula C)12:15
12:15 Przerwa kawowa (Klub Profesorski)
13:00 Oficjalne zakończenie (Aula A)
13:30 Obiad (Collegium Historicum)